Aplikacja – YOV Group

SPRAWDZAM

Realizacja projektu dla firmy YOV Group
Firma YOV Group, specjalizująca się w usługach sprzątających, zgłosiła się do nas z problemem monotonnego i czasochłonnego zarządzania zleceniami sprzątania. Ich pracownicy administracji musieli ręcznie przetwarzać zestawienia obiektów do sprzątania, co zajmowało wiele godzin dziennie. Proces ten był nieefektywny i narażony na błędy, szczególnie przy tworzeniu miesięcznych raportów rozliczeniowych.

Cel projektu
Naszym celem było zautomatyzowanie procesów administracyjnych, usprawnienie zarządzania zleceniami sprzątania oraz poprawa komunikacji między pracownikami YOV Group a zarządcami nieruchomości.

Funkcjonalności aplikacji
Rejestracja sprzątań: Aplikacja rejestruje wszystkie sprzątania, obiekty z przypisaną ilością pościeli, kategorią, adresem, klatką i innymi atrybutami.
Status sprzątań: Każde sprzątanie ma przypisany status, umożliwiając pracownikom administracji śledzenie postępu prac.
Przydzielanie zadań: Pracownicy administracji mogą przydzielać sprzątania do pracowników, którzy mają dostęp do swojej listy zadań.
Integracja z mailem: Aplikacja automatycznie odczytuje pliki przesyłane przez zarządców i dodaje sprzątania na kolejny dzień.
Powiadomienia i zdjęcia: Pracownicy mogą rejestrować rozbieżności w zleceniach i wysyłać powiadomienia ze zdjęciami do zarządców obiektów.
Automatyczne raporty: Na koniec miesiąca aplikacja automatycznie generuje raporty rozliczeniowe na podstawie zebranych danych i wysyła je na maila pracownika YOV Group.
Kwity wypłat: Każdy pracownik otrzymuje listę wykonanych sprzątań wraz ze stawką za wykonane prace.
Korzyści dla klienta
Automatyzacja procesów: Eliminacja ręcznego przetwarzania zleceń sprzątania, co znacznie oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów.
Usprawnienie pracy: Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dostępny zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i desktopowych.
Lepsza organizacja: Śledzenie statusu sprzątań w czasie rzeczywistym oraz możliwość szybkiego reagowania na zmiany.
Efektywna komunikacja: Automatyczne powiadomienia i możliwość przesyłania zdjęć do zarządców nieruchomości ułatwiają rozwiązywanie problemów.
Szybsze rozliczenia: Automatyzacja generowania miesięcznych raportów rozliczeniowych i kwitów wypłat dla pracowników przyspiesza procesy administracyjne.
Podsumowanie
Dzięki naszemu rozwiązaniu, firma YOV Group mogła znacznie usprawnić swoje procesy zarządzania zleceniami sprzątania, co pozwoliło im skupić się na rozwoju działalności. Automatyzacja zadań administracyjnych oraz integracja z systemem e-mailowym zredukowały czas potrzebny na realizację zleceń i poprawiły efektywność operacyjną firmy.

W Digital Development Sp. z o.o. dostarczamy nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne, które realnie wpływają na poprawę efektywności i zarządzania w firmach naszych klientów. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą zoptymalizować swoje procesy biznesowe i skupić się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Informacje o projekcie
Klient:
Czas realizacji:
8 tygodni